Gölbaşı Patent, 2023 faydalı model başvuru ücretleri, hizmet fiyatları ve toplam faydalı model işlem maliyetlerini inceleyebilirsiniz.
2019, 2020 ve 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da,  Gölbaşı Patent olarak tüm Marka, Patent, Faydalı Model ve Tasarım tescil iş ve işlem HİZMET ÜCRETLERİNDE İNDİRİM| KAMPANYA DEVAM ETMEKTEDİR.

 

Başvuru öncesi ortalama bir bütçe yapmanız için takribi Toplam Faydalı Model Maliyetleri aşağıdadır;

 

Faydalı model başvuru ücreti 160 TL (KDV Dahil)
Faydalı model araştırma raporu ücreti 870 TL (KDV Dahil)
Faydalı model belge düzenleme ücreti 870 TL (KDV Dahil)
Yıllık sicil kayıt ücretleri Ödeme günündeki resmi ücret
Başvuru,Takip ve Danışmanlık Hizmet Ücreti Verilecek hizmete göre başvuru aşamasında 7.500 ₺-9.500 ₺ arasında değişmektedir.


Başvuru aşamasında faydalı model başvuru ücreti, istek halinde ve işlemlerin daha hızlı yürümesi için önerimiz olan araştırma raporu ücreti ve vekil hizmet bedeli başvuru aşamasında  ödenmektedir.

 

FAYDALI MODEL İŞLEM ÜCRETLERİ | GÖLBAŞI PATENT

Resmi TÜRKPATENT ücretleri ve vekil hizmet ücretlerimiz ile iştiraki olduğumuz Etkin Patent’ in faydalı model ücretleri dahil tüm faydalı model işlem ücretleri aynıdır. FAYDALI MODEL İŞLEM ÜCRETLERİ LİSTESİ( Fiyat listesindeki tüm Resmi TÜRKPATENT işlem ücretleri KDV DAHİL ücretlerdir.)

 


 

Hizmet Türü Resmi Ücretler Hizmet Fiyatları Toplam Maliyet
Faydalı Model Başvuru Ücreti 160 TL Teklif Alınız Teklif Alınız
Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti 1.050 TL 750 TL 1.935 TL (KDV Dahil)
Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti  80 TL 750 TL 965 TL (KDV Dahil)
Ek Süre Talebi Ücreti 270 TL 750 TL 1.155 TL (KDV Dahil)
Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti  150 TL Teklif Alınız Teklif Alınız
Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi için Araştırma Ücreti 1.080 TL 750 TL 1.965 TL (KDV Dahil)
Hakların Yeniden Tesisi Ücreti 5.730 TL 1.500 TL 7.500 TL (KDV Dahil)
İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti 1.440 TL 900 TL 2.502 TL (KDV Dahil)
Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti 870 TL 750 TL 1.755 ₺ (KDV Dahil)

Gölbaşı Patent olarak Öncelikle belirtmek gerekir ki, resmi TÜRKPATENT ücretleri her yerde aynıdır veya aynı olmak zorundadır. Üstelik resmi TÜRKPATENT fiyatları KDV DAHİL fiyatlardır. Ancak kimi şahıs ve firmalar bunlara etik olmasa da yeniden KDV ekledikleri gözlemlenmiştir. bu tür durumlara özellikle dikkat etmenizi öneriyoruz.

Tüm marka başvuru ve tescil işlem ücretlerini Marka Tescil Ücreti sayfamızdan tasarım tescil işlem ücretlerini ise Tasarım Tescil Ücretleri sayfamızdan inceleyebilirsiniz.


Yine şahıs ve vekil patent firmalarının danışmanlık ve hizmet ücretlerinde doğal olarak farklılık bulunabilir. Ancak verilen hizmet, bilgi ve deneyim ve referansların özellikle dikkate alınmasını ve teklif aşamasında toplam maliyetleri mutlaka yazılı olarak almanızı ve değerlendirmenizi buna göre yapmanızı öneriyoruz.

Etkin Patent fiyatlandırma konusunda %100 şeffaf davranmakta, tüm işlem maliyetlerini web sayfasında yayınlamaktadır.

FAYDALI MODEL BAŞVURU ÜCRETİ


Faydalı Model başvurularında; başvuru aşamasında ödenen ücretler, süreç içinde ödenen ücretler ve tescil sonrası ödenmesi gereken ücretlerden oluşmaktadır.

Başvuru aşamasında ödenen Patent Başvuru Ücreti ve diğer ücretler şunlardır.

Resmi TÜRKPATENT Patent Başvuru Ücreti 160 ₺
Resmi TÜRKPATENT Araştırma Raporu  Ücreti 870 ₺
Vekil Hizmet Ücreti (Başvuru, Danışmanlık, Takip vs) Faydalı model dokümanlarının incelenmesi sonrası belirlenmektedir.


Açıklamalar:

1. Faydalı model başvuru dokümanlarının  tarafımıza ulaşmasından sonra buluş ve verilecek hizmetler netleştirildikten sonra hizmet ücretleri yazılı olarak bildirilmektedir.

2. Örneğin Teknik resimlerin müvekkil veya tarafımızca yapılması ücretlerde değişkenlik yaratmaktadır. Yine tarifnamenin hazırlaması, yerinde inceleme, seyahat vs. iş ve işlemler danışmanlık hizmet ücretlerini etkilemektedir.

3. Faydalı model başvuru süresince her işlem için hem TÜRKPATENT hem de patent firmaları ayrı ayrı ücret almaktadır.

4. Örneğin Faydalı model araştırma raporunun düzenlenmesi talebi ve ücreti başvuru aşamasında yapılabileceği gibi, sonradan da  yasal süre içinde olmak kaydıyla başvuru/ödeme yapılabilir.

5. Gölbaşı Patent özellikle araştırma raporu talep ve ödemeleri başvuru aşamasında ödenmesini daha yara bulmaktadır. En azından sonradan bu işlem için fazladan hizmet ücreti ödememiş olacaktır.

Sonuç olarak, başvuru aşamasında verilen hizmetler ve istenen resmi TÜRKPATENT ücretleri ve bu işlem için istenen hizmet ücretlerini, süreç içindeki araştırma rapor maliyetlerini,  başvuru tarihinden sonraki 3. yıl başı itibariyle ödenecek sicil kayıt ücreti ve buna ilişkin  takip ve hizmet ücretlerini, kısacası başvurudan belgenin teslimine kadar olan tüm iş ve işlemler için yazılı teklif almanızı ve karşılaştırmayı bunun üzerinden yapılmasını öneriyoruz.

 

FAYDALI MODEL YILLIK SİCİL KAYIT ÜCRETLERİ | GÖLBAŞI PATENT

 

faydalı model yıllık sicil kayıt ücretleri-gölbaşı patent
faydalı model yıllık sicil kayıt ücretleri-gölbaşı patent

 

Faydalı Model haklarının devamı için her yıl sicil kayıt ücretlerinin süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

KDV Dahil TÜRKPATENT Yıllık Sicil Ücretleri;

 

Hizmet Türü Resmi Ücretler Hizmet Fiyatları Toplam Maliyet
2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 840 TL 750 TL 1.725 TL (KDV Dahil)
3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 860 TL 750 TL 1.745 TL (KDV Dahil)
4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 990 TL 750 TL 1.875 TL (KDV Dahil)
5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.340 TL 750 TL 2.225 TL (KDV Dahil)
6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.680 TL 750 TL 2.565 TL (KDV Dahil)
7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.870 TL 750 TL 2.755 TL (KDV Dahil)
8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.030 TL 750 TL 2.915 TL (KDV Dahil)
9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.220 TL 750 TL 3.105 TL (KDV Dahil)
10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.430 TL 750 TL 3.315 TL (KDV Dahil)

 

FAYDALI MODEL ARAŞTIRMA RAPORU ÜCRETİ | GÖLBAŞI PATENT

faydalı model araştırma raporu ücreti- gölbaşı patent

faydalı model araştırma raporu ücreti- gölbaşı patent

Türk Patent ve Marka Kurumu’ na online başvuru aşamasında veya sonrasında 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile zorunlu hale getirilen faydalı model araştırma raporu ücreti ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde başvuru geri çekilmiş sayılmaktadır.

TÜRKPATENT buluş ve buluşları teşvik etmek amacıyla faydalı model araştırma raporu ücretlerinde İNDİRİM yapmıştır.

Etkin Patent olarak buluş ve buluşları teşvik etmek ve daha çok patentin ülkemize ve ülke ekonomimize kazandırmak için danışmanlık ve hizmet ücretlerinde İNDİRİM uygulamaktadır. Buna göre;

Şahıslar İçin Faydalı Model Araştırma Ücreti Şu şekildedir:

 

Faydalı Model Araştırma Ücreti (TÜRKPATENT) 870 TL (KDV Dahil)
Etkin Patent Hizmet Bedeli 885 TL (KDV Dahil)
Toplam Maliyet 1.755 TL (KDV Dahil)

 

Şirketler İçin Faydalı Model Araştırma Ücreti Şu şekildedir:

 

Patent Araştırma Raporu Ücreti (TÜRKPATENT) 1.780 TL (KDV Dahil)
Etkin Patent Hizmet Bedeli 885 TL (KDV Dahil)
Toplam Maliyet 2.665 TL (KDV Dahil)

 

TOPLAM FAYDALI MODEL MALİYETLERİ | GÖLBAŞI PATENT

 

toplam faydalı model maliyetleri-gölbaşı patent
toplam faydalı model maliyetleri-gölbaşı patent

 

Başvuru öncesi ortalama bir bütçe yapmanız için takribi Toplam Faydalı Model Maliyetleri aşağıdadır;

 

Faydalı model başvuru ücreti 160 TL (KDV Dahil)
Faydalı model araştırma raporu ücreti 870 TL (KDV Dahil)
Faydalı model belge düzenleme ücreti 870 TL (KDV Dahil)
Yıllık sicil kayıt ücretleri Ödeme günündeki resmi ücret
Başvuru,Takip ve Danışmanlık Hizmet Ücreti Verilecek hizmete göre başvuru aşamasında 7.500 ₺-9.500 ₺ arasında değişmektedir.


Başvuru aşamasında faydalı model başvuru ücreti, istek halinde ve işlemlerin daha hızlı yürümesi için önerimiz olan araştırma raporu ücreti ve vekil hizmet bedeli başvuru aşamasında  ödenmektedir.

Faydalı model maliyetlerinin en önemli rakamlardan birisi de  patent firma veya patent vekillerince alınan başvuru, izleme ve danışmanlık hizmet ücretleridir.

Doğal olarak hizmet ücretleri firmalara göre farklılık göstermektedir.

Etkin Patent daha fazla buluşun ekonomimize kazandırmak için marka, tasarım ve patent  hizmet ücretlerinde olduğu gibi faydalı model başvuru ve danışmanlık hizmet ücretlerinde de  İNDİRİM UYGULAMAKTADIR.

Gölbaşı Patent olarak, başvuru dokümanların SMK hükümlerine uygun olması durumunda oldukça düşük miktarda hizmet ücreti almaktadır.

Ancak tarifname, istemler ve özellikle teknik resimlerin tümünün tarafımızca yapılması, müşteri bizzat iş yerinde ziyaret vb. harcanacak emek ve zamanın durumuna göre bu fiyatlar biraz daha değişmektedir.

Ortalama bir bütçe oluşturmanız için

İştiraki olduğumuz Etkin Patent’ in itirazlar hariç başvuru ve danışmanlık hizmet ücreti 2.500-3.500 ₺+KDV aralığında düşünebilirsiniz.

(Seyahat, Konaklama, işyeri ziyaretleri, harcanacak ortalama emek ve zamana göre ücretler değişebilir.)

Faydalı model başvuru yapmadan önce özellikle, buluşun açık, net ve anlaşılır bir tarifname, tamamen tarifnameye bağlı kalmak kaydıyla yenilik ve korumaya değer unsurların yazıldığı istemler ve varsa buluşu  anlatmaya yardımcı olan teknik resimlerin hazırlanması oldukça önemlidir.

Dolayısıyla faydalı model başvuru dosyasının hazırlık aşaması bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Başvuru sahipleri bizati kendileri hazırlayabileceği gibi patent vekili veya danışmanlardan yardım alabilirler. Dahası özellikle tarifname ve istemleri, başvuru sürecinde veya sonrasında lehe/aleyhe itiraz  ve dava aşamalarında oldukça önemli yer tuttuğundan,  özellikle buluş konusunda konusunda bilgili ve deneyimli olan patent uzmanlarınca hazırlanmasını öneriyoruz.

Patent Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺12.000,00.Şu andaki fiyat: ₺5.000,00.

Faydalı Model Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺12.000,00.Şu andaki fiyat: ₺5.000,00.

Patent Belgesi Ücreti

Orijinal fiyat: ₺7.000,00.Şu andaki fiyat: ₺2.875,00.

2. Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti

Orijinal fiyat: ₺7.000,00.Şu andaki fiyat: ₺3.108,33.

Bir yanıt yazın